top of page

JAKTENS HISTORIA

I Ystads Historia del lV kan läsas: ”Jaktpaviljongen var verkligen jaktpaviljong en gång i tiden, dvs en byggnad där Ystads nimrodar höll till före och efter  Sandskogsjakterna.

 

De sistnämnda har inte försvunnit, men man fann så småningom att det inte behövdes en särskild jaktpaviljong för den sakens skull. Men som tur var revs den inte, och en vacker dag kom någon på att just här skulle det vara lämpligt med en kaffeservering för badgästernas trevnad och trivsel.

 

Planteringsstyrelsen tog ett initiativ i den riktningen. Året var 1926, och man hade redan hunnit några dagar in i juli. Eftersom man redan hade en arrendator på hand så kunde en provisorisk servering starta omedelbart.

Den första arrendatorn var änkefrun Alma Rosenkvist och hon skulle fortsätta i många år. I god tid före 1927 års sommarsäsong hade Ystads myndigheter handlat i Planteringsstyrelsens anda och permanentat  serveringen vid Jaktpaviljongen.

Det som hände 1926 var att ansökningar vid Jaktpaviljongen få idka servering mm. inkommit från flera personer. Det var från fru Alma Rosenkvist från fru Anna Sandén, konditorn Zander J Kellerman samt från konditorn John Karlsson Sander.

 

Planteringsstyrelsen beslöt att fru Alma Rosenkvist skulle få hyra Jaktpaviljongen för försäljning därifrån av läskedrycker, choklad, karameller, frukt och dylikt. Detta skedde i juli 1926.

Fru Alma Rosenkvist fortsatte sin kaférörelse i Jaktpaviljongen. Hon fick betala 200 kronor per år för detta. Under detta årtionde lades såväl gasledning som vattenledning in vilket ökade på denna summa.


År 1934 var det ett nytt anbudsförfarande. Fru Alma Rosenqvist lämnade in ett mot den hyresersättning styrelsen efter närmare överenskommelse bestämde och konditorn Zander Kellerman lämnade in ett mot en hyra av 400 kr.

Kellerman anhöll att få arrendera platsen för paviljongen under flera år för att där uppföra en ny byggnad. Beslutet blev att fru Rosenqvist fick hyra under förutsättning att hon betalade 400 kr för sommaren.

 

Sommaren 1936 anhöll fru Alma Rosenkvist om ensamrätt till försäljning av läskedrycker och kaffe inom ett område av 250 meter kring Jaktpaviljongen.

 

Planteringsstyrelsen angav i protokoll att "Då innevarande sommar redan var ganska långt liden så att det ej ansågs lönande att nu ordna denna fråga lades skrivelsen till handlingarna och skulle ärendet under tiden utredas".

Fru Alma Rosenkvist fortsatte sedan att arrendera Jaktpaviljongen  under resten av årtiondet.

IMG_0244.JPG
bottom of page